Sanal Santral Telekomünikasyon Tic. A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Sanal Santral Telekomünikasyon Tic. A.Ş.’ye (“Sanal Santral”) ait olan www.sanalsantral.com.tr (“Web Site”) adresini ziyaret eden siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliği bizler için büyük önem taşımaktadır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web Sitemizi dilediğiniz sıklıkta ve istediğiniz süre boyunca ziyaret edip inceleyebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Sanal Santral tarafından korunmaktadır. İsim ve soyisminiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C kimlik Numarası vb. gibi bilgiler sizin tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir. Web sitemizde ve/veya Online İşlem Merkezinde kullanmakta olduğunuz parolanızı bilgi güvenliğiniz açısından kimse ile paylaşmamanız ve hiçbir yere not etmemeniz gerektiğini hatırlatırız.

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

7 Nisan 2016 yılında yasa haline gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Sanal Santral; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm idari ve teknik önlemlerini almaktadır.

Sanal Santral; kendi abone verisinde bulunan çeşitli kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işleyebilmektedir.

Kişisel verilerinizi Hangi yöntemle Topluyoruz

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalar ve benzeri kanallardan temin edilerek işlenebilmektedir. İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta vb. gibi iletişim bilgileriniz,

Abonelik Bilgileri: Müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, Referans No Bilgisi, Adres bilgisi, Abonelik kanalı, Segment Bilgisi, E-fatura bilgisi, abonelik durumu (iptal, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, IP numarası, cihaz kimlik bilgileri kullanılan cihazın marka ve model bilgisi, cihazın özellikleri, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri, kampanya bilgisi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu (iptal, aktif, hizmet durdurma vb.) gibi temel abonelik bilgileri ve benzeri bilgiler.

Şebeke, Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri ve bu verilere dair her türlü bilgi, sunduğumuz hizmetler vasıtasıyla başlatılan, numarada sonlandırılan aramaların, gönderilen veya alınan mesajların, saati ve süresi, katma değerli servis ürün, hizmet aboneliklerine, kullanımına dair bilgiler, otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için TL bakiyesi, yükleme sıklığı, yükleme sayısı,

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz, SANAL SANTRAL ’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz,

Ödeme ve Banka Bilgileriniz: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

Kişisel verileriniz KVKK’ na ve ilgili mevzuatlara uygun olarak;

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz

SANAL SANTRAL, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, iş ortakları ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Gereğince Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca SANAL SANTRAL’e başvurarak,

a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

İletişim

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi “SANAL SANTRAL TELEKOMÜNİKASYON TİCARET A.Ş.’ye, İsmet Kaptan Mahallesi 1371 Sokak No:5/702 Çankaya Konak/İzmir” adresine ya da KEP adresinizden sanalsantral@hs01.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

SANAL SANTRAL’ in sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir ya da 0850 441 00 02 numaralı hattan Ücretsiz Çağrı Merkezimize ulaşarak talebinizi iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası ile ilgili aydınlatma metni için lütfen tıklayınız.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Siz de Mutlu Müşterilerimiz arasında yerinizi almak istiyorsanız,
Telefonda Görüşelim